Werkwijze

De taalmethode DE Haan is anders dan de lesstof die op school gegeven wordt. Spellen wordt gedaan met de namen van de letters van het alfabet. We gaan niet verklanken (hakken en plakken). Als je bij het schrijven op je gehoor afgaat kunnen er fouten ontstaan zoals: sgoen (schoen), blouw (blauw), hont (hond), brenkt (brengt), sguuw (schuuw), srijft (schrijft), boomen (bomen), etc. En de grammatica wordt direct spelenderwijs ingevoerd zodat het kind het verschil kan verklaren tussen ‘hout’ en ‘houdt’. ‘Schrijven wat je hoort’ is een onbetrouwbare strategie. De remedial teachers van ABC Taal.nl leren leerlingen woorden te spellen met de letters van het alfabet. Het is even omschakelen maar eenmaal gewend aan deze methode behaalt een leerling betere resultaten. Alle kinderen hebben baat bij deze aanpak, maar voor visueel ingestelde leerlingen geldt dit extra. Alle leerlingen krijgen leeskaartjes met spellingregels aangereikt. Ons uitgangspunt is namelijk: Schrijft een leerling een woord verkeerd, dan kent hij de betreffende regel niet. Bijvoorbeeld: sgoen of schoen? Regel: Als ik de s en de g na elkaar hoor, schrijf ik sch (behalve bij nieuwsgierig) Iedere leerling krijgt ook les in grammatica. Heel veel problemen in de spelling hebben te maken met grammatica. Denk aan vertelt of verteld, u of uw, word of wordt, drukken of drukke…

GRATIS begeleiding
Momenteel doe ik de opleiding tot Remedial teacher. Om die reden bied ik tot 1 april 2024 GRATIS lessen aan. Het kind en/of volwassenen krijgen gratis taalles en ik doe ervaring op. Alle lessen en voorbereidingen worden doorgesproken met mijn studiebegeleider. Dus een WIN-WIN situatie voor iedereen.